Firewall FortiGate FG-90D Bundle

Thông tin

Chi tiết cấu hình – 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 32GB onboard storage – USB Ports (Client / Server) : 1 / 2 – 1 cổng Console (RJ45) – Hỗ trợ 200 Gateway-to-Gateway IPsec VPN tunnels & 1.000 Client-to-Gateway IPsec VPN, 200 SSL VPN users. – Firewall Throughput : 3.5 Gbps – Concurrent Sessions : 2 Million – New Sessions/Second : 4000 – IPS Throughput : 275 Mbps – IPSec VPN Throughput : 1 Gbps – Antivirus Throughput : 35 – 65 Mbps

Sản Phẩm Liên Quan