Firewall FortiGate FG-60D Bundle

Thông tin

Chi tiết cấu hình – 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
– Hỗ trợ 200 Gateway-to-Gateway IPsec VPN tunnels & 500 Client-to-Gateway IPsec VPN, 100 SSL VPN users.
– Firewall Throughput : 1.5 Gbps
– Concurrent Sessions : 500,000
– New Sessions/Second : 4,000
– IPS Throughput : 200 Mbps
– IPSec VPN Throughput : 1 Gbps
– Antivirus Throughput : 50 Mbps”

Sản Phẩm Liên Quan